Monday, January 6, 2014

2014.....

2013......selangkah demi selangkah meninggalkan kenangan.
2014......selangkah demi selangkah mencipta kenangan.